Перечень учебников

Учебники онлайн

Тема 6. Політична система суспільства, її інститути

Структура політичної системи. Функції політичної системи. Типологія політичних систем. Особливості політичної системи України.

Держава у політичній системі суспільства. Функції держави. Типологія держав. Типи політичних режимів. Держава і громадянське суспільство. Правова держава. Поняття та принципи демократії. Сучасна модель демократії, її риси. Сучасні концепції демократії. Протиріччя становлення демократії в Україні.

Партія як політичний інститут, ознаки політичної партії. Функції політичних партій. Риси політичних партій України. Класифікація політичних організацій та рухів, їх місце і роль у політичній системі суспільства. Особливості суспільно-політичних рухів, що виникли в Україні наприкінці 80-90-х років. Проблеми розвитку багатопартійної системи в Україні

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com