Перечень учебников

Учебники онлайн

Україна та процеси євроінтеграції

Бібліографічний списокОбов’язкова література

1. Бабкіна О.В. Горбатенко В.П. Політологія: Підручник. – К., 2002

2. Дзюбко І.С., Левківський К.М. Політологія. Підручник – К., 2001.

3. Кирилюк Ф.М. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. – К., 2004.

4. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Навчальний посібник.- Л., 2002.

5. Шляхтун П.П. Політологія: Підручник. – К., 2002.

Додаткова література

1. Бєлінський М. Зовнішньополітична орієнтація України на протязі ХХ1 ст. // Політична думка.-1994.- №3.

2. Василенко В.А. Основи теорії міжнародного права. К., 1988.

3. Валевський О.А., Гончар Н.М. Структура політичних інтересів України. – К., 1995

4. Василенко Н.А. Политическая глобалистика. М.. 2000.

5. Деркачов О. Міжнародне становище України // Політ. Думка, 2002 № 2.

6. Михальченко М. Виклики зовнішнього світу і Україна ХХ ст. // Віче. – 2001.- № 2.

7. Кононенко С. Новітня великодержавність // Політ. Думка.- 1997. - №1.

8. Рябов С.Т. Теорія міжнародної політики // Політологічні читання. 1995.- № 1.

9. Циганков П.А. Міжнародні відносини як особливий різновид суспільних відносин // Політологічні читання.- 1992.- № 2.< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com