Перечень учебников

Учебники онлайн

ІV. ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ОСВІТНІЙ ТА ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Політика не вичерпується діяльністю лише таких державних інститутів, як парламент, суд, уряд. Сім’я, школа, церква, - за допомогою яких людина опановує певні цінності і норми, виявляються через це також причетними до політики: вони впливають на політику, - і навпаки. Наприклад, політика демократичної держави щодо школи відрізняється від авторитарної, але трапляється, що школа виховує авторитарний тип особистості, коли в країні вже встановлено демократію, і це стає серйозною перепоною для проведення реформ. Таким чином, щоб зрозуміти, що відбувається в політиці, слід вивчати і ці суспільні інститути. В сучасну добу на взаємодію неполітичних і політичних інститутів суттєво впливає бурхливий розвиток інформаційного середовища. Тому коли ми вивчаємо цю взаємодію, необхідно говорити про те, як сьогодні інформація використовується в політиці. В цьому розділі буде розглянуто, яке значення для сучасної політики мають система освіти, нові інфокомунікаційні технології, ЗМІ, сім’я.

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com