Перечень учебников

Учебники онлайн

Запитання. Завдання

1. Розкрийте актуальність політології як науки і навчальної дисципліни про політику.
2. Назвіть основні поняття, категорії і методи політології.
3. Проаналізуйте зв'язок політології з тими науками, які ви вивчаєте у своєму вузі.
4. Що ви розумієте під політичною просвітою населення? Назвіть найважливіші складові й завдання цього процесу.
5. Проілюструйте прикладами зв'язок політології з життям. Як ви уявляєте застосування політологічних знань у своїй практичній діяльності?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com