Перечень учебников

Учебники онлайн

Запитання. Завдання

1. У чому полягає сутність політичної влади, її об'єкта і суб'єкта?
2. Розкрийте зміст основних політологічних концепцій влади.
3. Що означає принцип поділу влади, і яка необхідність у його дотриманні?
4. Розкрийте зміст аксіом влади І. Ільїна.
5. Що таке легітимність влади і які її основні складові?
6. Охарактеризуйте гілки державної влади в Україні, послуговуючись Конституцією та законами України.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com