Перечень учебников

Учебники онлайн

Запитання. Завдання

1. Проаналізуйте взаємозв'язок чинників стабілізації та дестабілізації політичних систем.
2. Як співвідносяться і взаємодіють держава, політична система і громадянське суспільство?
3. Порівняйте умови функціонування політичних інститутів за різних типів політичних систем.
4. Заповніть порівняльну таблицю основних типів політичної системи сучасності:
П/П ТИП ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ
Основні структурні елементи
Ступінь відкритості системи та характер системних зв'язків
Стаблільність політичної системи, частота зміни правлячих режимів
5. Які чинники впливають на формування політичної системи в сучасній Україні?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com