Перечень учебников

Учебники онлайн

Запитання. Завдання

1. З'ясуйте причини появи ідеологій. Які чинники впливають на формування певної ідеології в межах конкретної країни?
2. Що нового з'явилося в ідеологічній політиці світу з появою неоконсерватизму та неолібералізму?
3. У чому полягає специфіка ідеологічної ситуації в посткомуністичних країнах?
4. Чому комунізм претендував на статус науки? Чим наука відрізняється від ідеології?
5. Поясніть трансформації ідеологічних доктрин у разі їх перетворення на партійні або державні

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com