Перечень учебников

Учебники онлайн

Запитання. Завдання

1. Перелічіть в хронологічній послідовності ЗМІ, охарактеризуйте переваги кожного з них.
2. Які особливості ЗМІ дають підстави вважати і'х однією з гілок влади («четвертою владою»)?
3. Чому аналогію між засобами масової інформації та гілками влади вважають дещо умовною?
4. Наскільки незалежними є українські ЗМІ наприкінці XX — на початку XXI ст.?
5. У який спосіб можна подолати суперечність між необхідністю збільшення капіталовкладень у розвиток і функціонування ЗМІ і убезпеченням тотальної залежності їх від фінансово-політичних груп?
6. Охарактеризуйте основні риси інформаційного суспільства

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com