Перечень учебников

Учебники онлайн

Запитання. Завдання

1. Співставте основні підходи до поняття «конфлікт» і запропонуйте власне його визначення.
2. Порівняйте погляди на сутність і природу конфлікту!. Парсонса і Р. Дарендорфа, зробіть висновок щодо їхньої обумовленості та обгрунтованості.
3. Визначте основні типи політичних конфліктів, наявних в Україні з 1990 р.
4. Чим зумовлені роль і значення конфліктології у посттоталітар-них державах?
5. Проаналізуйте сучасні технології врегулювання конфліктів та управління можливими чи наявними конфліктними ситуаціями в Україні

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com