Перечень учебников

Учебники онлайн

Запитання. Завдання

1. У чому полягають суть та особливості політичних технологій та політичного процесу? Яка взаємозалежність між ними?
2. Чим зумовлена політична поведінка і політична діяльність різних суб'єктів політичного процесу?
3. Якими мотивами керуються учасники політичного процесу?
4. Які особливості індивідуальних політичних технологій?
5. Охарактеризуйте особливості використання загальних політичних технологій.
6. Яким є механізм прийняття політичного рішення?
7. Охарактеризуйте особливості політичних технологій під час виборчої кампанії.
8. Вкажіть відповідність понять і визначень:
а) референдум 1) комплекс спеціальних заходів у галузі досліджень політичного ринку щодо вивчення поведінки виборців, а також впливу на них з метою перемоги окремих кандидатів на виборах;
б)електорат 2) система, за якої обраним вважають кандидата, що набрав передбачену законом більшість голосів;
в) виборча кампанія 3) контингент виборців, що голосують за певну партію на виборах;
г) виборче право 4) заходи держави щодо організації та проведення виборів;
г) виборча система 5) право громадянина виступати у ролі того, хто вибирає.
9. Яким виборчим правом користуються громадяни, що прийшли в день голосування на виборчу дільницю:
а) активним виборчим правом; б) і тим і іншим; в) пасивним виборчим правом; г) ніяким?
10. За якою виборчою системою здійснюються вибори до Верховної Ради України?
11. Чи може стати Президентом України громадянин іншої держави?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com