Перечень учебников

Учебники онлайн

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНО! РОБОТИ

1. Проаналізуйте історію становлення демократії з античних часів до сьогодення.

2. Дайте визначення демократії та розкрийте її атрибути.

3. Проаналізуйте основні концепції демократії,

4. Розкрийте зміст основних загроз демократії.

5. У чому полягає криза сучасної демократії?

6. Як суттєві ознаки правової держави?

7. У чому полягає діалектичний зв'язок держави і громадянського суспільства у концепції Г. Гегеля?

8. Розкрийте смисл теорії безпосередньої демократії та шляхів її реалізації згідно настанов „Зеленої книги" М. Каддафі?

9. Які принципи закладені у смисл функціонування правової держави?

10. У чому смисл взаємин між правовою державою та громадянським суспільством?

11. Які вимоги пред'являються до громадян у правовій державі?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com