Перечень учебников

Учебники онлайн

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Назвіть атрибути зовнішньої політики.

2. Проаналізуйте зміст основних підходів до зовнішньої політики в історії політології.

3. У якому відношенні знаходяться зовнішня політика та геополітика?

4. Визначте особливості національних шкіл геополітики.

5. Яким чином геополітичні настанови трансформуються у політичні гасла та політичні програми?

6. Охарактеризуйте сучасні геополітичні настанови Росії та місце України в них.

7. Розкрийте політичний сенс діяльності блоку НАТО.

8. Що означає термін "новий світовий порядок" і яке місце займають у ньому міжнародно-правові аспекти?

9. На чому базувалися світові порядки часів "холодної війни"?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com