Перечень учебников

Учебники онлайн

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

L У чому сутність політичного лідерства?

2. Яка відмінність між політичним лідером і менеджером?

3. Дайте визначення поняттю політичного лідерства.

4. Назвіть основні концепції лідерства.

5. Які взаємини масових суб'єктів політики та лідерів ?

6. У чому смисл феномену політичного лідерства ?

7. Чи можуть бути неформальні лідери у середовищі управлінців?

8. Які спільні риси та відмінності у функціях політичного лідера та керівника?

9. Які підстави кладуться в основу виділення того чи іншого типу лідера?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com