Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні запитання

1.Дайте визначення понять “правова держава” і “громадянське суспільство”. Яким чином співвідносяться ці поняття?

2.Охарактеризуйте моделі суспільно-політичного устрою сучасної України.

3.Визначіть вірогідні напрями реформування політичної системи та становлення інститутів громадянського суспільства на сучасному етапі.

4.Якими вам бачаться магістральні вектори внутрішньої та зовнішньої політики України? Чи відбулись корективи цих векторів після президентських (2004 р.) та парламентських (2006р.) виборів в Україні? В чому їх сутність?

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com