Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні запитання

1.Визначте сутність взаємодії держави і громадянського суспільства в Україні в перехідний період.

2.В чому полягає різниця між трансформацією і модернізацією держави і громадянського суспільства?

3.Охарактеризуйте форми взаємодії держави і громадянського суспільства в захисті політичних та соціальних прав і свобод людини

4.Визначте сучасні форми політичної демократії на базі конкурентно-ринкової економіки з різними рівноправними формами власності.

5.Дайте визначення поняття “громадянське суспільство”, структура громадянського суспільства.

6.Визначте головні тенденції зміцнення громадянського суспільства в Україні.

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com