Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні запитання

1.Як пов’язані між собою глобалізація, модернізація і освітня політика? Чому сфера освіти потребує регулярних реформ? Як охарактеризувати тип освіти, необхідний для розвитку громадянського суспільства? Які основні проблеми і позитивні зміни в реформуванні освіти в Україні?

2.Як пов’язані соціальний капітал та інфокомунікаційні технології в сучасному суспільстві? Які позитивні і негативні прояви застосуванні Інтернет-технологій Ви можете виділити? Як, на Ваш погляд, можна було б ефективніше використовувати можливості Інтернету в українському суспільстві?

3.Яку роль відіграють ЗМІ у громадянському суспільстві? В чому значення діалогу і плюралізму для сучасних ЗМІ?

4.Які ключові проблеми розвитку інституту сім’ї у сучасній Україні? Якими є основні елементи державної сімейної політики в нашій країні? Які державні програми в цій сфері Вам відомі?

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com