Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні запитання

1. Назвіть основні передумови формування інститутів громадянського суспільства в країнах ЦСЄ?

2. У чому специфіка процесів інституцалізації громадянського суспільства у транзитних країнах (на прикладі ЦСЄ) і відмінність від країн розвиненої демократії.

3. Які історичні форми суспільної самоорганізації утвердилися у країнах ЦСЄ?

4. Охарактеризуйте практичні проблеми процесів утвердження інститутів громадянського суспільства в країнах ЦСЄ?

5. Який вплив мають сформовані політико-правові моделі на процеси набуття суспільствами рис громадянського в країнах ЦСЄ?

Поясніть роль інститутів громадянського суспільства країн ЦСЄ в євроінтеграційних процесах?

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com