Перечень учебников

Учебники онлайн

Література

1.Губерський Л., Андрущенко В., Михальченко М. Культура. Ідеологія. Особистість. – К.: Знання України, 2002. – 577 с.

2.Йозеф А. Шумпетер. Капіталізм, соціалізм і демократія. – К.: Основи, 1995. – 527 с.

3.Карась А.Ф. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях та некласичних інтерпретаціях. – Київ-Львів, 2003. – 520 с.

4.Михальченко М. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. – Дрогобич – Київ, 2004. – 487 с.

5.Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф.М.Рудича: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Парламентське вид–во, 2002. – 327 с.

6.Політичні і економічні перетворення в Росії і Україні. – М.: “Три квадрата”, 2003. – 462 с.

7.Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Ю.С.Шемшученка, В.Д.Бабкіна, В.П.Горбатенка. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Генеза, 2004. – 736 с.

8.Рудич Ф.М. Політологія: Підручник. – К.: Либідь, 2005. – 480 с.

9.Українське суспільство: соціологічний моніторинг 1994-2003. – К.: Інститут соціології НАН України, 2004. – 704 с.

10.Щедрова Г. Громадянське суспільство: прагнення та реалії / Наукові записки. Сер. “Політологія і етнологія”. – К.: ІПіЕНД, 2004. – С. 237-247

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com