Перечень учебников

Учебники онлайн

Література

1.Антонов А.И. Медков В.М.Социология семьи.- М., 2000, - 215 с.

2.Виховний потенціал сім’ї у сучасних умовах. Тематична доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2002 року. - К.: Український інститут соціальних досліджень, 2003. – 169 с.

3.Духовні потреби дітей України. Монографія / За заг.ред. Ж.В.Петрочко. – К.: Видавничий дім „Калита”, 2005. – 108 с.

4.Загладин Н. Глобальное информационное общество и Россия // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. - № 7. – С.15-32.

5.Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації. (Факти, роздуми, перспективи). – К.: Грамота, 2003. – 216 с.

6.Молода сім’я в Україні: проблеми становлення та розвитку. Тематична державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2002 року. - К.: Український інститут соціальних досліджень, 2003. – 127 с.

7.Становище сімей в умовах малих міст України. Державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2004 року. – К.: Гопак, 2006. – 226 с.

8.Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. – К.: К.І.С., 2003. – 296 с.

9. Суспільство, засоби масової інформації, влада: свобода слова та цензура в Україні (матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України). — К.: Парламентське видавництво, 2003. – 93 с.

10.Сіленко А.О. Соціально-політичні наслідки інформаційної революції // Політичний менеджмент. – 2005. - № 5. – С.61-75.

11.Сіленко А.О. Цифрова нерівність як глобальна соціально-політична проблема // Політичний менеджмент. – 2006. - № 3. – С.65-75

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com