Перечень учебников

Учебники онлайн

Агропромисловий комплекс Карпатського економічного району, основні галузі та особливості їхнього розміщення. Проблеми та перспективи р-ку

Р-н включає Закарпатську, львівську, Івано-Франківську та Чернівецьку обл..

Частка АПК в структурі господарства р-ну останнім часом постійно зростає.

АПК р-ну включає до свого складу галузі, що забезпечують АПК засобами в-ва, с/г і харчову промисловість.

Перша з названих сфер включає, в основному, тракторне і с/г машинобудування, машинобудування для харчової і комбікормової промисловості.

У галузевій структурі харчової промисловості виділяються кондитерська, плодоовочеконсервна, м’ясна, молочна та виноградна.

Основу АПК складає с/г, що характеризується значною роздрібненістю, деяким надлишком роб сили, низькою товарністю в-ва.

Серед проблем можна виділити малу частку орних земель, слабку родючість ґрунтів, гірський рельєф. Різноманітність природних умов регіону зумовила різну спеціалізацію с/г і переробних підпр.

У Передкарпатті розвинуто молочно-м’ясне скотарство й свинарство. Тут вирощують озиму пшеницю, кукурудзу, льон-довгунець, цукровий буряк.

У гірських районах переважають вівчарство, м’ясне і м'ясо-молочне скотарство, картоплярство та льонарство.

Закарпаття спеціалізується на молочно-м’ясному скотарстві, свинарстві, садівництві, виноградарстві, тютюнництві

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com