Перечень учебников

Учебники онлайн

Агропромисловий комплекс Ценртрального економічного району, основні галузі та особливості їхнього розміщення

Район охоплює територію Черкаської і Київської областей.

АПК р-ну включає до свого складу галузі, що забезпечують АПК засобами в-ва, с/г і харчову промисловість.

Перша з названих сфер включає, в основному, тракторне і с/г машинобудування, машинобудування для харчової і комбікормової промисловості.

У галузевій структурі харчової промисловості, яка є однією із провідних галузей промисловості, виділяються цукрова, маслосироробна, спиртова, молочна та плодоовочева; виробляються безалкогольні напої. Київська область виділяється виробництвом цукру, консервів, твариного масла, ковбасних виробів, м’яса. Досить поширені підпр-ва хлібопекарської, кондитерської, макаронної, пивоварної галузей.

С/г р-ну базується на сприятливих агрокліматичних умовах, рівнинному рельєфі, високій освоєності території, великому ринку збуту. У територіальному поділі праці ця галузь спеціалізується на виробництві продукції рослинництва, зокрема зернових (озимої та ярої пшениці, жита, ячменю, проса, вівса, кукурудзи), що є основною галуззю спеціалізації землеробства, вирощуванні технічних, овочевих та кормових культур. Велика увага приділяється садівництву. Основними галузями спеціалізації тваринництва є молочно-м’ясне скотарство, свинарство і птахівництво.

Зміни в галузевій структурі с/г хоча й призвели до поглиблення його спеціалізації на виробництві рослинництва, зокрема зернових, проте не змогли змінити основних тенденцій, які зумовлені природно-економічними передумовами господарювання

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com