Перечень учебников

Учебники онлайн

Прогнозування і державні програми розвитку регіонів

Важливе значення для наукового обґрунтування р-ку регіонів має розробка схеми р-ку і РПС України та її регіонів.

Другим важливим документом, необхідним для розвитку регіонів має бути державна програма їх соц.-ек р-ку. Вона повинна складатись з 3 основних розділів: аналітично-прогнозного, с-ми основних показників, балансових показників.

Перший розділ містить результати аналізу основних тенденцій р-ку ек регіону. Другий – чисельність та структуру зайнятого населення, показники р-ку матер в-ва й соц. сфери, зовнішньоек д-ті. Третій - рекомендації до використання основних балансових розрахунків, необхідних для розробки програми.

Усі розділи програми соц.-ек р-ку територій взаємопов’язані між собою і спрямовані на досягнення основних, визначених програмою цілей.

Планомірність і керованість є важливою закономірністю у розміщенні і розвитку п/с, що ґрунтується на теоретичних засадах “планування розвитку” як синтезу державного регулювання, індикативного планування та економічної прогнозування.

В Укр в теперішній час щороку розробляється Державна програма ек-го і соц розвитку держави, самостійними розділами якої є аналогічні програми, що формуються в областях. В обласних програмах наводиться: загальна хар-ка демографічних процесів, стан госп-ї сис-ми області, зовнек діяльність, хар-ка екологічної ситуації, залучення іноземних інвестицій тощо.

Одним з інструментів забезпечення планомірного розвитку п/с є Державні програми соц-ек розвитку регіонів, які розробляються відповідно до постанов Кабінету міністрів України.

Головна мет їх розробки – формування на тер регоіну ефективного госп комплексу на основі рац-го використання наявного ресурсного потенціалу території. Ці програми дають змогу Кабміну Укр, відповідним міністерствам та відомствам приймати обгрунтовані рішення щодо регіональної ек політики з урах спеціалізації певних території, їх природно-клімат умов, ресурсних можливостей та соц особливостей..

Керованість процесу розм і розвитку п/с Укр та її регіонів забезпечується шляхом проведення відповідної промислової, аграрної, структурної, інвестиційної, фінансово-кредитної та соціальної політики органами державного упр-ня та місцевого самоврядування. ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчим органами сільських,селищних і міських рад надаються широкі повноваження у сфері ек-го та соц-го розвитку

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com