Перечень учебников

Учебники онлайн

Територіальна структура господарського комплексу України

Територіальна організація гос-ва відображає територіальні форми існування його ек с-ми та взаємозв’язку її складових, а також значно зумовлює специфіку управління господарською системою. Просторове впорядкування д-ті різних суб’єктів господарювання є одним з дієвих факторів регіонального розвитку.

В процесі ринкової трансформації промислових об’єктів актуалізувалася проблема оптимізації РПС країни і регіонального розвитку з точки зору забезпечення основних життєвих потреб та всебічного р-ку населення. Структурні трансформації здійснюються і в регіональному розрізі з метою вдосконалення с-ми РПС, р-ку їхньої територіальної організації.

Територіальна структура госп-ва характеризує певні співвідношення між різними утвореннями виробничої, інфраструктурної, соц. Сфер, а також с-му взаємозв’язків між ними.

Головними елементами терит структури гос-ва виступають: ек р-ни, підрайони, локальні виробничі утворення у вигляді промислових районів, вузлів, центрів, пунктів. Особливе місце посідають ТВК, які утв підпр або установами з тісними інформац, господ чи іншими взаємозв’язками.

Основні напрями вдосконалення терит структ:

? Зрост питомої ваги прогресивних галузей з високими якісними параметрами зайнятої роб сили та основних виробничих фондів

? Трансформація структурних характеристик на користь соц. Орієнтованих галузей

? Формування нових структурних елементів інноваційної спрямованості

? Підвищення адаптаційних можливостей терит структур щодо зміни кон'юктури товарного ринку.

Варто зазначити, що сучасна територіальна структура гос-ва У. відзначається нераціональністю, про що свідчать:

? Істотна залежність гос-ва від поставників ресурсів

? Велика к-ть підприємств, що забруднюють довкілля

? Надмірне зосередження пром. підпр в окремих регіонах.

Промисловий район — інтегральний район з переважаючим значенням промислового виробництва як головної галузі виробничої спеціалізації (Донбас, Придніпров’я та ін.). Промисловий вузол — зосередження на обмеженій території виробничо-територіального поєднання підприємств, що склалося історично або формується. Найбільшими є Донецько-Макіївський, Київський, Запорізький, Харківський, Дніпропетровсько-Дніпродзержинський. Промисловий центр — місто або селище міського типу, де зосереджено кілька промислових підприємств і які є основною спеціалізованою містоутворюючою галуззю. Промисловий пункт — промислове підприємство разом з поселенням, яке виникло при ньому

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com