Перечень учебников

Учебники онлайн

Питання для повторення

1. В чому полягають особливості природно-географічного середовища українських земель? Як це вплинуло на форми життєдіяльності стародавньої людини?

2. Визначте основні види господарської діяльності людини в період палеоліту.

3. Дайте характеристику змісту соціально-економічних відносин племен Трипільської культури.

4. В чому полягають зрушення в господарському житті населення України періоду бронзи?

5. Господарська і соціальна структура скіфських племен, її основні елементи.

6. Грецькі міста-поліси Північного Причорномор'я і їх вплив на історичний розвиток українських земель

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com