Перечень учебников

Учебники онлайн

Питання для повторення

1. Визначте спільні риси східного й античного рабства.

2. Охарактеризуйте господарський розвиток Єгипту.

3. Визначте характерні ознаки східного рабства у Вавілоні, Стародавній Індії.

4. Визначте чинники, що сприяли економічному піднесенню Стародавньої Греції.

5. В чому полягали особливості розвитку господарства Стародавньої Греції?

6. Дайте характеристику господарського розвитку Спарти.

7. Афіни і особливості їх соціально-економічного розвитку.

8. Торгівля і грошові відносини в Стародавній Греції.

9. Визначте періодизацію розвитку Римської держави.

10. В чому полягали особливості господарського життя Риму в царський період?

11. Економіка Риму в період республіки.

12. Торгівля і грошові відносини Риму в період республіки.

13. Господарський розвиток Риму в період імперії. Причини занепаду античного рабства

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com