Перечень учебников

Учебники онлайн

Питання для повторення

1. Вкажіть основні ознаки і етапи розвитку феодального господарства.

2. Проаналізуйте процес становлення феодалізму у франків.

3. Що таке бенефіцій?

4. Розкрийте основні напрями розвитку феодалізму в Англії, Німеччині, інших країнах Європи.

5. Проаналізуйте процес розвитку сільського господарства у феодальній Європі.

6. В чому полягала техніка обробки землі у феодальному господарстві?

7. Які чинники вплинули на утворення і розвиток середньовічного міста?

8. В чому полягає сутність так званих "комунальних революцій"?

9. Середньовічний цех, його структура і функції.

10. Торгівля і її вплив на розвиток міст в Європі періоду феодалізму.

11. Зародження банківської і кредитної системи в Європі - основні чинники

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com