Перечень учебников

Учебники онлайн

Питання для повторення

1. Розкрийте умови переходу від родової до сусідської общини. В чому полягає сутність сусідської сільської общини?

2. Які основні галузі складали господарство східних слов'ян?

3. Розкрийте основні причини утворення державності у східних слов'ян.

4. Київська Русь була ранньофеодальною монархією. В чому полягає основний зміст цього терміну?

5. Назвіть основні групи сільського населення в Давньоруській державі.

6. Покажіть, як розвивалось ремісницьке виробництво. Назвіть основні галузі.

7. Назвіть основні напрямки внутрішньої і зовнішньої торгівлі Русі, основні грошові одиниці

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com