Перечень учебников

Учебники онлайн

Питання для повторення

1. В чому полягали причини феодальної роздробленості Київської Русі?

2. Охарактеризуйте соціальну структуру суспільства Київської Русі в XII - XIII ст.

3. Визначте основні аспекти економічного розвитку Київської Русі в період феодальної роздробленості.

4. В чому полягає сутність Золотоординського іга на Південно-Західній Русі? Які його наслідки?

5. Охарактеризуйте зміни, що відбулися в руських землях в період поглиблення феодальної роздробленості.

6. Галицько-Волинське князівство: його місце і значення в історії українських земель

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com