Перечень учебников

Учебники онлайн

Питання для повторення

1. Розкрийте процес утвердження Литви на землях Південно-За-хідної Русі.

2. Які чинники визначали міжнародне становище українських земель в XV - XVII ст.?

3. В чому полягали особливості формування класу землевласників на українських землях в XIV - XVII ст.?

4. Становище українських землевласників у складі Польщі.

5. Розкрийте процес юридичного закріпачення селянства в складі Литви і Польщі.

6. Правове і економічне становище українського селянства в XIV

- першій половиш XVII ст.

7. В чому полягали особливості відробіткової ренти?

8. Дайте характеристику фільваркової форми господарювання.

9. Соціальний устрій українських міст.

10. Особливості устрою і життя середньовічного цеху.

11. Характерні риси правового становища українських міст в XIV

— першій половині XVII ст.

12. Козацтво як особлива соціальна верства в Україні.

13. Розвиток землеробства на українських землях в XIV - першій половині XVII ст.

14. Ремесло і торгівля: особливості становлення і розвитку

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com