Перечень учебников

Учебники онлайн

Питання для повторення

1. Визначте умови переходу від феодалізму до індустріального суспільства в країнах Західної Європи.

2. Буржуазні революції XVII - XVIII ст. і їх вплив на розвиток капіталізму.

3. В чому полягали зміни в сільському господарстві західноєвропейських країн періоду розкладу феодалізму і генезису капіталізму?

4. Зрушення в аграрних відносинах України середини XVII ст.

5. Охарактеризуйте становище українського селянства в другій половині XVII ст.

6. Вкажіть категорії землевласників України другої половини XVII ст.

7. Соціальна еволюція українського козацтва другої половини XVII ст.

8. Розкрийте процес закріпачення селянства у XVIII ст.

9. Українська шляхта і козацька старшина Лівобережної України у XVIII ст.

10. Особливості аграрних відносин Правобережної України кінця XVII - XVIII ст.

11. В чому полягав зміст аграрних відносин Галичини кінця XVII - XVIII ст.?

12. Розвиток сільського господарства України за доби пізнього феодалізму.

13. В чому полягали особливості мануфактурного виробництва України?

14. Охарактеризуйте зміни в соціальній структурі українського суспільства кінця XVII - XVIII ст.

15. Визначте чинники, що впливали на розвиток торгівлі в Україні доби пізнього феодалізму.

16. Які зрушення в господарському житті України свідчили про формування національного ринку?

17. Вкажіть основні напрямки зовнішньої торгівлі України. Які товари були предметом експорту-імпорту?

18. Грошовий обіг в Україні кінця XVII - XVIII ст.

19. Формування кредитної системи і розвиток лихварського капіталу кінця XVII - XVIII ст. в Україні.

20. Фінанси і податкова система України періоду пізнього феодалізму.

21. Характерні риси господарського життя Війська Запорізького низового.

22. Особливості аграрних відносин на Запоріжжі.

23. Торгівля і фінанси Запоріжжя. Особливості становлення і розвитку

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com