Перечень учебников

Учебники онлайн

Питання для повторення

1. Охарактеризуйте зміст перетворень в економічному житті провідних країн світу першої половини XIX ст. Визначте загальне і особливе в цьому процесі.

2. Загальний стан сільського господарства провідних країн світу першої половини XIX ст.

3. Розвиток сільського господарства України в першій половині XIX ст.

4. Становище українського селянства в період кризи феодального господарства.

5. Охарактеризуйте зрушення в промисловому виробництві України першої половини XIX ст.

6. Розвиток торгівлі України в період кризи феодальної системи.

7. Дайте характеристику грошової і фінансової системи України І пол. XIX ст.

8. Охарактеризуйте зрушення в сфері соціальних відносин в Україні періоду занепаду феодалізму.

9. Розкрийте процес формування буржуазії і робітничого класу в Україні.

10. Дайте загальну характеристику соціально-економічного становища західноукраїнських земель в першій половині XIX ст.

11. Охарактеризуйте основні положення аграрної реформи в Західній Україні

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com