Перечень учебников

Учебники онлайн

Питання для повторення

1. В чому полягали основні риси розвитку господарства провідних країн світу на початку 20-х років?

2. Охарактеризуйте економічний розвиток Франції в 20-х роках.

3. Дайте аналіз господарського життя Англії і США в 20-х роках.

4. Господарство Німеччини в повоєнне десятиліття.

5. Проаналізуйте становище провідних країн світу в період економічно' кризи 1929-1933 рр.

6. Ь чому полягала сутність кейнсіанської концепції економіки, направленої на стабілізацію?

7. Проаналізуйте політику нацистів в Німеччині в період кризи 1929-1933 рр.

8. Проаналізуйте становище в Україні початку 20-х років.

9. З проведення яких заходів розпочалася реалізація нової економічної політики?

10. Визначте основні напрямки, пов'язані з реалізацією економічної політики.

11. Вкажіть факти, які засвідчили відхід від ринкових відносин і становлення командно-адміністративної системи.

12. В чому проявились зрушення в розвитку промисловості країни в 30-х роках?

13. Проаналізуйте зміни в аграрному секторі країни кінця 20-х -в 30-х роках.

14. Охарактеризуйте економічне становище західноукраїнських земель в період між двома світовими війнами

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com