Перечень учебников

Учебники онлайн

Питання для повторення

1. Охарактеризуйте становище в економіці Німеччини періоду другої світової війни.

2. Дайте порівняльний аналіз господарського розвитку Японії і Англії в період другої світової війни.

3. Визначте основні особливості розвитку економіки США в роки другої світової війни.

4. Проаналізуйте зрушення в господарському житті західноукраїнських земель в період з 1939 по 1941 рік.

5. В чому виявилось протиріччя в політиці радянської влади на західноукраїнських землях в 1939-1941 рр.?

6. Охарактеризуйте політику радянського уряду на Україні в сфері економіки на початку Великої Вітчизняної війни.

7. В чому полягає зміст і якими принципами керувалася німецька адміністрація при проведенні своєї політики на Україні?

8. Охарактеризуйте становище на Україні після звільнення її від нацистської влади.

9. В чому полягали труднощі післявоєнного розвитку України?

10. Визначте чинники, що сприяли економічному зростанню України в післявоєнний період.

11. Охарактеризуйте становище сільського господарства України в післявоєнний період.

12. Охарактеризуйте зовнішньополітичне становище Радянського Союзу в післявоєнний період

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com