Перечень учебников

Учебники онлайн

ЛІТЕРАТУРА

A.Lijphart. Electoral Systems and Party Systems. A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945-1990. – Oxford: Oxford Univ. Press, 2000.

2. М.Дюверже. Политические партии. – М.: Академический проект, 2000.

3. Ґ.В.Кокс. Ціна голосу. Стратегічна координація у виборчих системах світу. – Одеса: АО Бахва, 2003.

4. Дж.Сарторі. Порівняльна конституційна інженерія. Дослідження структур, мотивів і результатів. – К.: АртЕк, 2001.

5. В.М.Шаповал Сучасний конституціалізм. – К.: «Салком», Юрінком Інтер, 2005.

6. Э.Лейкман, Дж.Ламберт. Исследования мажоритарной и пропорциональной избирательных систем. – М.: ИИЛ, 1958.

7. Й.Тезінґ. Трансформація, демократія та політичні партії – завдання та прагнення партій // Політичні партії в демократичному суспільстві / Ред. Й.Тезінґ, В.Гофмайстер. – К., 1997. – С.7-22.

8. Государственное право Германии. Т.1 / Изд. Й.Изензее, П.Кирххоф. – М.: Ин-т государства и права РАН, 1994.

9. И.М.Вайль. Некоторые особенности развития партийной системы США // Избирательные системы и партии в буржуазном государстве. – М.: Ин-т государства и права АН СССР, 1979. – С.3-36.

10. М.Примуш. Правова інституалізація політичних партій // Нова політика – 1999, №6. – С.38–41.

11. M.Duverger. Duverger’s Law: Thirty Years Later // Choosing an Electoral System: Issues and Alternatives / Eds. A.Lijphart and B.Grofman. – New York: Praeger, 1986.

12. M.Laakso, R.Taagepera. “Effective” Number of Parties: A Measure with Application to West Europe // Comp. Polit. Studies. – 1979. – 12, No.1. – P.3-27.

13. В.Корнхаузер. Політика масового суспільства // Політологічні читання. – 1992, вип.1. – С.151-209.

14. І.О.Кресіна, Є.В.Перегуда. Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, 2003.

15. Політологія посткомунізму: Політичний аналіз посткомуністичних суспільств / В.Полохало (кер. авт. колективу); Заг. ред-ція.: Є.Бистрицький, В.Полохало, С.Макеєв, О.Дергачов. – К.: Політична думка, 1995.

16. Н.Богашева, Ю.Ключковський. Еволюція виборчої системи в Україні // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2005, № 1. – С.42-49.

17. Політичні партії в Україні / Ред. Я.В.Давидович та ін. – К.: ЦВК, Атіка, 2005.

18. А.Мелешевич. Партії влади та партійні системи в пострадянських країнах // Вибори і демократія. – 2006, № 1(7). – С.72-80.

19. Парламент України: Вибори-98. Інформ.-аналіт. видання. У 2-х част. / Ред. М.М.Рябець та ін. – К.: ЦВК, 1998.

20. Вибори до Верховної Ради України 2002 року. Інформ.-аналіт. видання. / Ред. М.М.Рябець та ін. – К.: ЦВК, 2002

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com