Перечень учебников

Учебники онлайн

ПРО ОБСЄ/БДІПЛ

Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) є головною установою ОБСЄ для допомоги державам – учасницям ОБСЄ „забезпечувати повну повагу до прав людини та основних свобод, керуватися принципом верховенства права, розбудовувати принципи демократії та (...) зміцнювати і захищати демократичні інститути, а також пропагувати принципи толерантності в масштабах усього суспільства” (Гельсінський документ 1992 р.).

БДІПЛ, штаб-квартира якого знаходиться у Варшаві (Польща) було створене як „Бюро з вільних виборів” у 1990 році на Паризькому саміті й розпочало свою діяльність в травні 1991 року. Через рік назву Бюро було змінено для відображення його розширеного мандату, що вже включав питання захисту прав людини та демократизації. На сьогодні у БДІПЛ працює понад 100 працівників.

БДІПЛ є провідною агенцією в Європі у сфері спостереження за виборами. Щороку БДІПЛ координує та організовує роботу тисяч спостерігачів для оцінки того, наскільки вибори у країнах ОБСЄ відповідають національному законодавству та міжнародним стандартам. Завдяки унікальній методології спостереження забезпечується проникнення в усі елементи виборчого процесу. БДІПЛ також допомагає державам-учасницям вдосконалити регулювання виборчих процесів шляхом реалізації своїх програм технічної допомоги.

Діяльність Бюро у царині демократизації включає в себе такі тематичні напрями: верховенство права, громадянське суспільство, свобода пересування та ґендерна рівність. Щороку БДІПЛ реалізовує низку програм допомоги, що мають вузьку направленість і спрямовані як на полегшення й сприяння виконанню державами своїх зобов’язань у рамках ОБСЄ, так і на розбудову демократичних структур.

БДІПЛ здійснює моніторинг дотримання зобов’язань державами – учасницями ОБСЄ у сфері людського виміру та надає підтримку в справі захисту прав людини. Щороку БДІПЛ проводить декілька засідань для оцінки виконання зобов’язань у сфері людського виміру країнами – учасницями ОБСЄ.

Що стосується таких сфер як забезпечення толерантності та недискримінації, БДІПЛ надає підтримку країнам – учасницям ОБСЄ у виконанні їхніх зобов’язань у рамках ОБСЄ та в зміцненні їх реагування на злочини на ґрунті ненависті, прояви расизму, ксенофобії, антисемітизму та інших форм нетерпимості. Діяльність БДІПЛ у сфері сприяння толерантності та недискримінації зосереджена на таких сферах: законодавство; тренінги з питань забезпечення дотримання законів; моніторинг; звітування та відстеження реакції на злочини та інциденти на ґрунті ненависті; а також освітні заходи, спрямовані на пропагування толерантності, виховання поваги та взаєморозуміння.

БДІПЛ надає консультації державам-учасницям щодо їх політики з питань ромів (циган) та сінті. Бюро сприяє розширенню можливостей та розбудові зв’язків поміж громадами ромів та сінті, заохочує їх участь у суспільно-політичному житті. БДІПЛ також виконує роль центру зі збору, обробки та розповсюдження інформації з питань ромів та сінті на національному та міжнародному рівні.

Всю свою роботу БДІПЛ провадить у тісній співпраці та координуванні з державами – учасницями ОБСЄ, органами та регіональними місіями ОБСЄ, а також з іншими міжнародними організаціями

< Назад

Содержание


 
© uchebnik-online.com