Перечень учебников

Учебники онлайн

5.3. Україна на шляху побудови правової держави

Безумовно, аналіз рис політичного режиму в Україні говорить про позитивні зміни щодо побудови правової держави, адже в Україні:

1. відсутня єдина, монолітна правляча партія;

2. відсутній політичний терор;

3. відсутня єдина державна ідеологія;

4. утверджується багатоукладна економічна, елементи ринкової системи;

5. у конституції закріплені демократичні засади суспільного та державного життя, насамперед пріоритет прав і свобод особистості.

Але слід мати на увазі, що зараз в Україні:

1) порушуються права громадян, особливо в соціально-економічній сфері (право на працю, право на освіту, на соціальне забезпечення, на охорону здоров'я);

2) внаслідок деградації економіки, суспільства стає більш конфліктним ніж функціональним;

3) є спроби правлячої еліти не перебувати у правовому полі нею ж написаних законодавчих і нормативних актів;

4) незаконні дії окремих державних органів і посадових осіб стають повсякденного практикою;

5) спостерігається у державно-владних структурах періодичне посилення авторитарних та охлократичних тенденцій у їхній діяльності;

6) занепад моралі.

Тобто «перехідний період» став не стільки часом утвердження демократів і побудови правової держави, оскільки етапом повільного та політичного відходу від старого.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com