Перечень учебников

Учебники онлайн

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Дайте визначення терміну «суспільство». Які вирізняють сфери суспільства?

2. Охарактеризуйте політичну сферу та її особливості.

3. Що являє собою політичне життя та його типологія?

4. Яке співвідношення існує між економічним та політичним життям?

5. Сформулюйте особливості політичного життя, що властиві країнам світового співтовариства.

6. Дайте характеристику суспільного життя та формам його можливого існування.

7. У чому проявляється громадянська згода та які має форми?

8. Назвіть шляхи досягнення цілісності політичного життя?

9. Розкрийте важливість політичного простору та політичного часу.

Яким чином політичне життя пов’язане з політичною діяльністю? Які форми політичної діяльності ви знаєте?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com