Перечень учебников

Учебники онлайн

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Дайте характеристику поняттю «лідерство».

2. Які погляди у науці існують щодо лідерства?

3. Назвіть види лідерів.

4. Які теорії лідерства Ви знаєте?

5. Які функції характерні для лідерів?

6. Розкрийте ознаки політичного лідерства.

7. Яким чином відбувається становлення політичного лідера?

8. Назвіть класифікацію та персоналізацію лідерів за Ільїним.

9. Обґрунтуйте найважливіші уроки для політичних лідерів.

Які харизматичні особистості сучасної України є лідерами? Обґрунтуйте свою відповідь.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com