Перечень учебников

Учебники онлайн

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Дайте характеристику виборам як суспільно-політичному явищу.

2. Які є принципи та функції виборів?

3. Здійсніть класифікацію політичних виборів залежно від предмета обрання та з огляду на причини їх проведення.

4. Розкрийте етапи становлення інститутів виборів в Україні.

5. Які етапи включає в себе виборчий процес?

6. Окресліть особливості виборчої системи СРСР.

7. Що відноситься до виборчих технологій?

8. У чому істотна відмінність між стратегією і тактикою виборчої кампанії?

9. Що таке «абсентеїзм» та які його причини?

Охарактеризуйте принципи виборів в сучасній Україні

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com