Перечень учебников

Учебники онлайн

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Дайте визначення поняття «міжнародні відносини» та окресліть їх особливості.

2. Розкрийте тенденції розвитку міжнародних відносин.

3. Що таке міжнародна політика, які її функції та на яких принципах ґрунтується?

4. Які існують форми міжнародної політики?

5. Що таке зовнішня політика, та на яких суб’єктивних та об’єктивних засадах вона функціонує?

Охарактеризуйте глобальні проблеми сучасності та їх групи.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com