Перечень учебников

Учебники онлайн

Політологія: Навчально-методичний посібник (Табінська Л.М.)

ВСТУП
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
Тема 1. Сутність і роль політики та політології як науки у житті суспільства
Тема 2. Історія світової політичної думки
Тема 3. Розвиток політичної думки в Україні: історія і сучасність
Тема 4. Сучасні політичні течії
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ
Тема 5. Політика як соціальне явище. Політична діяльність і влада
Тема 6. Політична система суспільства, її інститути
Тема 7. Основні типи сучасних виборчих систем
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ
Тема 8. Економічна і соціальна політика
Тема 9. Політика та етнонаціональні відносини
Тема 10. Особистість і політика. Політичне лідерство
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV
Тема 11. Політична культура і соціалізація
Тема 12. Політична свідомість та ідеологія
Тема 13. Світовий політичний процес
3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 1
Тема: Історія світової політичної думки
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 2
Тема: Розвиток політичної думки в Україні: історія і сучасність
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №3
Тема: Політика як соціальне явище. Політична діяльність і влада
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №4
Тема: Політична система суспільства, її інститути
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 5
Тема 8. Економічна і соціальна політика
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №6
Тема: Політика та етнонаціональні відносини
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №7
Тема: Особистість і політика. Політичне лідерство
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №8
Тема: Cвітовий політичний процес
4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Тема 1: Сутність і роль політики та політології як науки в житті суспільства
Тема 2: Історія світової політичної думки
Тема 3: Розвиток політичної думки в Україні: історія і сучасність
Тема 4. Сучасні політичні течії
Тема 5: Політика як соціальне явище. Політична діяльність і влада
Тема 6: Політична система суспільства, її інститути
Тема 7: Особистість і політика. Політичне лідерство
Тема 8: Політична культура і соціалізація
Тема 9: Політична свідомість та ідеологія
Тема 10: Світовий політичний процес
5. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
Індивідуальне завдання №1
«Основні школи та течії сучасності зарубіжної політики».
Індивідуальне завдання № 2
Політико-правові ідеї Т.Шевченка та І. Франка в сучасній ідеологічній боротьбі
Індивідуальне завдання № 3
М.Грушевський – видатний український історик і політичний діяч.
Індивідуальне завдання № 4
Діяльність та погляд М.Грушевського на відродження Української державності
Індивідуальне завдання № 5
Ідеї гуманізму в працях Ю.Дрогобича, П.Русіна, І. Вишенського та С.Оріховського.
Індивідуальне завдання № 6
Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства
Індивідуальне завдання № 7
Проблема соборності України в ХХ ст.
Індивідуальне завдання № 8
Національна ідея в українській політичній думці
Індивідуальне завдання № 9
Легітимність державної влади в сучасній Україні.
Індивідуальна завдання № 10
Політичні трансформації української влади (1991-2007 рр.)
Індивідуальне завдання № 11
Проблеми формування політичних лідерів в сучасній Україні
Індивідуальне завдання № 12
Україна та процеси євроінтеграції
Індивідуальне завдання № 13
Україна – НАТО: проблеми та перспективи розвитку взаємовідносин на сучасному етапі
Індивідуальне завдання № 14
Україна – Європейська держава
Індивідуальне завдання № 15
Свобода та демократія як загальнолюдські цінності
Індивідуальне завдання № 16
Харизма та її роль у політиці
Індивідуальне завдання 17
Проблеми трансформації партійної системи в Україні
Індивідуальне завдання № 18
Політичні лідери сучасної України
Індивідуальне завдання № 19
Ідеологічні орієнтації українського суспільства
Індивідуальне завдання № 20
Роль ООН у вирішенні проблем світового співтовариства
Індивідуальне завдання №21
Тероризм як «глобальна машина смерті та руйнування» (Зленко А.М)
6. КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ
Питання до екзамену
Критерії оцінки знань та вмінь студентів при проведенні поточного контролю на семінарських заняттях
3. Критерії оцінки індивідуальних навчально-дослідних завдань
4. Загальні критерії оцінки знань та вмінь студентів денної форми навчання під час підсумкового контролю
8. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
Основна література
Додаткова література 
© uchebnik-online.com