Перечень учебников

Учебники онлайн

Основи сучасної політології (Цюрупа М.В., Ясинська B.C.)

ВСТУП. СЛОВО ДО ЧИТАЧА
Розділ перший: ПРЕДМЕТ ПОЛІТОЛОГІЇ ЯК НАУКИ І НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ІСТОРИКО-НАУКОВІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Тема 1.1. Політологія в структурі політичного знання. Політологія як наука і навчальна дисципліна
1.1.1. Політологія - інтегральна соціальна наука і навчальна дисципліна
1.1.2. Методологічні засади, категорії та принципи політології
1.1.3. Основні парадигми політичного мислення
1.1.4. Функції політології. Її соціальна роль у формуванні політичної культури керівника і громадянина
ВИСНОВКИ
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ЛІТЕРАТУРА
Тема 1.2. Основні етапи становлення і розвитку політичних поглядів і концепцій (доктрин)
1.2.1. Протополічні погляди у країнах Стародавнього Сходу
1.2.2. Політичні ідеї та погляди представників класичної античної науки
1.2.3. Теологічні парадигми політичного мислення у епоху Середньовіччя
1.2.4. Політичні концепції, вчення про державу і владу у період Відродження і Нового Часу
1.2.5. Політологічні теорії та політичні доктрини ХІХ-ХХ століть
ВИСНОВКИ
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ЛІТЕРАТУРА
Розділ другий. ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ В СТРУКТУРІ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА
Тема 2.3. Політичне буття суспільства
2.3.1. Політичне буття як наявний спектр політичних реалій, тенденцій і перспектив, його структура і зміст
2.3.2. Політична влада - вища політична реальність. Влада та безвладдя, способи здійснення влади
2.3.3. Політичні процеси та політична діяльність: таємниці політичного дійства
ВИСНОВКИ
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ЛІТЕРАТУРА
Тема 2.4. Політика як суспільно-історичне явище: типологія, структура і зміст
2.4.1. Політика як соціальне явище, сфера суспільної діяльності та суб'єктивного активізму
2.4.2. Типи, види політики та специфіка їх змісту
ВИСНОВКИ
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ЛІТЕРАТУРА
Тема 2.5. Політична свідомість та її складові. Політичні ідеології сучасності
2.5.1. Поняття та зміст, рівні та форми політичної свідомості
2.5.2. Політична ідеологія та політична психологія
2.5.3. Основні ідейно-політичні течії сучасності
ВИСНОВКИ
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ЛІТЕРАТУРА
Тема 2.6. Політична система суспільства, її функціонування та вплив на характер суспільно-політичних відносин
2.6.1. Смисл системного підходу до політичної системи
2.6.2. Поняття, структура та основні концепції політичної системи в політологічній науці
2.6.3. Типи сучасних політичних систем
2.6.4. Політична система України та проблеми її реформування (трансформації) у контексті політично-правової реформи 2004-2007 рр.
ВИСНОВКИ
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ЛІТЕРАТУРА
Розділ третій. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕМОКРАТІЇ, ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Тема 3.7. Держава - суб'єкт політики, інститут політичної системи суспільства
3.7.1. Держава - базовий інститут політичної системи суспільства
3.7.2. Форми організації державної влади, способів її здійснення та форми державного устрою
ВИСНОВКИ
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ЛІТЕРАТУРА
Тема 3.8. Партії у політичній системі суспільства. Спектр політичних партій сучасної України
3.8.1. Зародження та становлення політичних партій
3.8.2. Ознаки, сутність і функції партій в політичній системі
3.8.3. Типологія політичних партій. Типи партійних систем
3.8.4. Партійно-політичний спектр українських партій у суспільно-політичному житті країни
ВИСНОВКИ
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ЛІТЕРАТУРА
Тема 3.9. Демократія. Громадянське суспільство. Правова держава
3.9.1. Поняття демократії, її можливості та межі використання
3.9.2. Загрози реальній демократії та її захист
3.9.3. Громадянське суспільство як царина демократії
3.9.4. Громадянське суспільство і правова держава
ВИСНОВКИ
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНО! РОБОТИ
ЛІТЕРАТУРА
Тема 3.10. Поняття політичного лідерства. Керівник та політичний лідер
3.10.1. Феномен політичного лідерства та його дослідження у політичній науці
3.10.2. Основні концепції політичного лідерства. Типологія лідерства в сучасній політиці
3.10.3. Взаємовідношення понять політичній лідер та керівник
ВИСНОВКИ
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ЛІТЕРАТУРА
Тема 3.11. Політологічний аналіз війни та миру, сучасних форм соціального насильства
3.11.1. Війна як соціально-політичне явище: сутність, зміст, тенденції зміни політичного дискурсу
3.11.2. Політичний зміст сучасних форм соціального насильства: воєнно-політичні конфлікти, внутрішній та міжнародний тероризм
3.11.3. Мир як соціально-політичний стан суспільства
ВИСНОВКИ
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ і ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ЛІТЕРАТУРА
Тема 3.12. Політична культура громадян в демократичній державі
3.12.1 Політична культура - ціннісна, духовно-практична сторона політичного життя
3.12.2. Структура, види, типи, форми прояву політичної культури
3.12.3. Політична культура керівника - системна громадянська якість
3.12.4. Шляхи формування політичної культури громадянина демократичної держави
ВИСНОВКИ
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ЛІТЕРАТУРА
Тема 3.13. Геополітичні та міжнародно-політичні концепції нового світового порядку
3.13.1. Міжнародна політика в структурі відносин держав
3.13.2. Геополітика як галузь сучасного політичного знання
3.13.3. Основні школи і напрямки геополітики
3.13.4. Поняття нового світового порядку та місце воєнно-блокової політики в ньому
ВИСНОВКИ
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ЛІТЕРАТУРА


Самая актуальная информация Стоимость мойки фасадов тут.
 
© uchebnik-online.com