Перечень учебников

Учебники онлайн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності

Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності
Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців
ВСТУП
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОВІДНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КЕРІВНИКИ
1. ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК, ІНШИЙ КЕРІВНИК) ПІДПРИЄМСТВА
2. ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР
3. ГОЛОВНИЙ ДИСПЕТЧЕР (ПРОМИСЛОВІСТЬ), ГОЛОВНИЙ ДИСПЕТЧЕР (ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО)
4. ГОЛОВНИЙ ЕКОНОМІСТ
5. ГОЛОВНИЙ ЕНЕРГЕТИК
6. ГОЛОВНИЙ ЗВАРНИК
7. ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР
8. ГОЛОВНИЙ КОНСТРУКТОР
9. ГОЛОВНИЙ МЕТАЛУРГ
10. ГОЛОВНИЙ МЕТРОЛОГ
11. ГОЛОВНИЙ МЕХАНІК
12. ГОЛОВНИЙ ТЕХНОЛОГ
13. ДИРЕКТОР З КАДРОВИХ ПИТАНЬ ТА ПОБУТУ
14. ДИРЕКТОР КОМЕРЦІЙНИЙ
15. ЗАВІДУВАЧ АРХІВУ
16. ЗАВІДУВАЧ БЮРО ПЕРЕПУСТОК
17. ЗАВІДУВАЧ ГОСПОДАРСТВА
18. ЗАВІДУВАЧ ГУРТОЖИТКУ
19. ЗАВІДУВАЧ ЕКСПЕДИЦІЇ
20. ЗАВІДУВАЧ КАМЕРИ СХОВУ (РУЧНОГО БАГАЖУ)
21. ЗАВІДУВАЧ КАНЦЕЛЯРІЇ
22. ЗАВІДУВАЧ КОПІЮВАЛЬНО-РОЗМНОЖУВАЛЬНОГО БЮРО
23. ЗАВІДУВАЧ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ
24. ЗАВІДУВАЧ СКЛАДУ
25. ЗАВІДУВАЧ ФОТОЛАБОРАТОРІЇ
26. ЗАВІДУВАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО СКЛАДУ
27. ЗАВІДУВАЧ МАШИНОПИСНОГО БЮРО
28. МАЙСТЕР ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЬНИЦІ
29. МАЙСТЕР КОНТРОЛЬНИЙ (ДІЛЬНИЦІ, ЦЕХУ)
30. МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) З ЛОГІСТИКИ
31. МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) З ПЕРСОНАЛУ
32. МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) З РЕКЛАМИ
33. МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) ІЗ ЗБУТУ
34. МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) ІЗ ЗВ'ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
35. МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) ІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
36. НАЧАЛЬНИК БЮРО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЦЕХУ
37. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧО-ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО БЮРО ЦЕХУ
38. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧОГО ВІДДІЛУ
39. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ (АСКВ)
40. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗБУТУ (МАРКЕТИНГУ)
41. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗОВНІШНЬОЇ КООПЕРАЦІЇ
42. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
43. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КАДРІВ
44. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КОМПЛЕКТАЦІЇ УСТАТКУВАННЯ
45. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ
46. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ
47. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
48. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
49. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
50. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ПРАЦІ
51. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ПАТЕНТНОЇ ТА ВИНАХІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ
52. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
53. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ПІДСОБНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
54. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
55. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
56. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ
57. НАЧАЛЬНИК ГАРАЖА
58. НАЧАЛЬНИК ГОСПОДАРСЬКОГО ВІДДІЛУ
59. НАЧАЛЬНИК ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
60. НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ (ПРОМИСЛОВІСТЬ)
61. НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО (ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО) ЦЕНТРУ
62. НАЧАЛЬНИК ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВІДДІЛУ
63. НАЧАЛЬНИК КОТЕЛЬНІ
64. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ З КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЦТВА
65. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
66. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ СОЦІОЛОГІЇ ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЇ ПРАЦІ
67. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
68. НАЧАЛЬНИК МАЙСТЕРНІ
69. НАЧАЛЬНИК НОРМАТИВНО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ (СТАНЦІЇ) З ПИТАНЬ ПРАЦІ
70. НАЧАЛЬНИК ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО (ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО) ЦЕНТРУ
71. НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНОГО БЮРО ЦЕХУ
72. НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ВІДДІЛУ
73. НАЧАЛЬНИК РЕМОНТНОГО ЦЕХУ
74 НАЧАЛЬНИК ТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУ
75. НАЧАЛЬНИК ТЕХНОЛОГІЧНОГО БЮРО ЦЕХУ
76. НАЧАЛЬНИК ФІНАНСОВОГО ВІДДІЛУ
77. НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЗАВОДСЬКОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
78. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ. НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ
79. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ ДОСЛІДНОГО ВИРОБНИЦТВА
80. НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ
ПРОФЕСІОНАЛИ
1. АУДИТОР
2. БУХГАЛТЕР (З ДИПЛОМОМ СПЕЦІАЛІСТА)
3. БУХГАЛТЕР-РЕВІЗОР
4. ДОКУМЕНТОЗНАВЕЦЬ
5. ЕКОНОМІСТ
6. ЕКОНОМІСТ-ДЕМОГРАФ
7. ЕКОНОМІСТ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
8. ЕКОНОМІСТ З ДОГОВІРНИХ ТА ПРЕТЕНЗІЙНИХ РОБІТ
9. ЕКОНОМІСТ З МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
10. ЕКОНОМІСТ З ПЛАНУВАННЯ
11. ЕКОНОМІСТ З ПРАЦІ
12. ЕКОНОМІСТ З ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ
13. ЕКОНОМІСТ ІЗ ЗБУТУ
14. ЕКОНОМІСТ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО (ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО) ЦЕНТРУ
15. ІНЖЕНЕР
16. ІНЖЕНЕР З АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
17. ІНЖЕНЕР З ІНСТРУМЕНТУ
18. ІНЖЕНЕР З КОМПЛЕКТАЦІЇ УСТАТКУВАННЯ
19. ІНЖЕНЕР З МЕТРОЛОГІЇ
20. ІНЖЕНЕР З МЕХАНІЗАЦІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ
21. ІНЖЕНЕР З НАЛАГОДЖЕННЯ Й ВИПРОБУВАНЬ
22. ІНЖЕНЕР З НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
23. ІНЖЕНЕР З НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
24. ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ
25. ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
26. ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
27. ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
28. ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ ПРАЦІ
29. ІНЖЕНЕР З ПАТЕНТНОЇ ТА ВИНАХІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ
30. ІНЖЕНЕР З ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА
31. ІНЖЕНЕР З ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
32. ІНЖЕНЕР З РЕМОНТУ
33. ІНЖЕНЕР З ЯКОСТІ
34. ІНЖЕНЕР ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
35. ІНЖЕНЕР-ДОСЛІДНИК
36. ІНЖЕНЕР-ЕЛЕКТРОНІК
37. ІНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
38. ІНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ
39. ІНЖЕНЕР-ПРОГРАМІСТ
40. ІНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
41. МАТЕМАТИК
42. МЕТОДИСТ З ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ
43. ПЕРЕКЛАДАЧ
44. ПСИХОЛОГ
45. СОЦІОЛОГ
46. СПЕЦІАЛІСТ З ПИТАНЬ ВИРІШЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ (КОНФЛІКТІВ)
47. ФАХІВЕЦЬ З НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ
48. ФАХІВЕЦЬ ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ
49. ФАХІВЕЦЬ-ОРГАНІЗАТОР СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
50. ФІЗІОЛОГ
51. ХУДОЖНИК
52. ХУДОЖНИК-КОНСТРУКТОР (ДИЗАЙНЕР)
53. ЮРИСКОНСУЛЬТ
ФАХІВЦІ
1. АГЕНТ
2. АГЕНТ З НЕРУХОМОСТІ
3. АГЕНТ КОМЕРЦІЙНИЙ
4. АГЕНТ РЕКЛАМНИЙ
5. АГЕНТ ТОРГОВЕЛЬНИЙ
6. БРОКЕР
7. БУХГАЛТЕР
8. ДИЛЕР
9. ДИСПЕТЧЕР
10. ЕКСПЕДИТОР
11. ЕКСПЕДИТОР З ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ
12. ЕНЕРГЕТИК ЦЕХУ
13. ІНСПЕКТОР З КАДРІВ
14. ІНСПЕКТОР З КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОРУЧЕНЬ
15. КОМІВОЯЖЕР
16. КОПІЮВАЛЬНИК ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
18. МЕХАНІК ЦЕХУ
19. РЕФЕРЕНТ З ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
20. ТЕХНІК
21. ТЕХНІК З ІНСТРУМЕНТУ
22. ТЕХНІК З МЕТРОЛОГІЇ
23. ТЕХНІК З НАЛАГОДЖУВАННЯ ТА ВИПРОБУВАНЬ
24. ТЕХНІК З НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
25. ТЕХНІК З ПЛАНУВАННЯ
26. ТЕХНІК З ПРАЦІ
27. ТЕХНІК ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
28. ТЕХНІК-КОНСТРУКТОР
29. ТЕХНІК-ЛАБОРАНТ
30. ТЕХНІК ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО (ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО) ЦЕНТРУ
31. ТЕХНІК-ПРОГРАМІСТ
32. ТЕХНІК-ТЕХНОЛОГ
33. ТОВАРОЗНАВЕЦЬ
34. ФАХІВЕЦЬ
35. ФАХІВЕЦЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ МАЙНОВОЇ ТА ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ
36. ХРОНОМЕТРАЖИСТ
ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ
1. АГЕНТ З ПОСТАЧАННЯ
2. АДМІНІСТРАТОР
3. АРХІВАРІУС
4. АСИСТЕНТ РЕФЕРЕНТА
5. ДІЛОВОД
6. ДРУКАРКА
7. КАЛЬКУЛЯТОР
8. КАСИР (НА ПІДПРИЄМСТВІ, В УСТАНОВІ, ОРГАНІЗАЦІЇ)
9. КАСИР КВИТКОВИЙ
10. КОДИФІКАТОР
11. КОНТОРСЬКИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ (БУХГАЛТЕРІЯ)
12. КОРЕКТОР (КОРИГУВАННЯ ТЕКСТІВ)
13. НАРЯДНИК
14. ОБЛІКОВЕЦЬ (реєстрація бухгалтерських даних)
15. ОБРОБЛЮВАЧ ІНФОРМАЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ
16. ОПЕРАТОР ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ
17. ОПЕРАТОР КОМП'ЮТЕРНОЇ ВЕРСТКИ
18. ОПЕРАТОР КОМП'ЮТЕРНОГО НАБОРУ
19. ОПЕРАТОР КОПІЮВАЛЬНИХ ТА РОЗМНОЖУВАЛЬНИХ МАШИН
20. ПАСПОРТИСТ
21. ПРИЙМАЛЬНИК ЗАМОВЛЕНЬ
22. РАХІВНИК
23. СЕКРЕТАР КЕРІВНИКА (ОРГАНІЗАЦІЇ, ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ)
24. СЕКРЕТАР НЕЗРЯЧОГО ФАХІВЦЯ
25. СЕКРЕТАР-ДРУКАРКА
26. СЕКРЕТАР-СТЕНОГРАФІСТКА
27. СТАТИСТИК
28. СТЕНОГРАФІСТКА
29. ТАБЕЛЬНИК
30. ТАКСУВАЛЬНИК
31. ЧЕРГОВИЙ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПО МІНІСТЕРСТВУ (ВІДОМСТВУ)
РОЗДІЛ 2
Професії робітників
ВСТУП
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОВІДНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РОБІТНИКИ
1. АКУМУЛЯТОРНИК
2. АПАРАТНИК ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД
3. АПАРАТНИК ПОВІТРОПОДІЛУ
4. АПАРАТНИК ХІМВОДООЧИЩЕННЯ
5. БРИГАДИР НА ДІЛЬНИЦЯХ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЦТВА
6. БУНКЕРУВАЛЬНИК
7. ВАГАР
8. ВАНТАЖНИК
9. ВАРНИК СМОЛКИ
10. ВИПРОБУВАЧ БАЛОНІВ
11. ВИРОБНИК ТРАФАРЕТІВ, ШКАЛ ТА ПЛАТ
12. ВОДІЙ ЕЛЕКТРО- ТА АВТОВІЗКА
13. ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА
14. ВОЗІЙ
15. ГАЗІВНИК
16. ГАЗОГЕНЕРАТОРНИК
17. ГАЗОРЯТІВНИК
18. ГАРДЕРОБНИК
19. ГЕНЕРАТОРНИК АЦЕТИЛЕНОВОЇ УСТАНОВКИ
20. ДВІРНИК
21. ДЕЗАКТИВАТОРНИК
22. ДЕЗІНФЕКТОР
23. ДЕФЕКТОСКОПІСТ З ГАЗОВОГО ТА РІДИННОГО КОНТРОЛЮ
24. ДЕФЕКТОСКОПІСТ З МАГНІТНОГО КОНТРОЛЮ
25. ДЕФЕКТОСКОПІСТ З УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЮ
26. ДЕФЕКТОСКОПІСТ РЕНТГЕНО-, ГАММА-ГРАФУВАННЯ
27. ДОЗИМЕТРИСТ
28. ЕЛЕКТРОМЕХАНІК З ЛІФТІВ
29. ЕЛЕКТРОМОНТЕР ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УСТАТКУВАННЯ ТА ТЕЛЕАВТОМАТИКИ
30. ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ
31. ЕМУЛЬСОВАР
32. ЗАПРАВНИК ПОЛИВАЛЬНО-МИЙНИХ МАШИН
33. ЗАРЯДНИК ВОГНЕГАСНИКІВ
34. ЗАРЯДНИК ПРОТИГАЗОВИХ КОРОБОК
35. ЗАРЯДНИК ХОЛОДИЛЬНИХ АПАРАТІВ
36. ЗЛИВАЛЬНИК-РОЗЛИВАЛЬНИК
37. КАСТЕЛЯНКА
38. КЛЕЄВАР (загальні професії для всіх галузей)
39. КОМЕНДАНТ
40. КОМІРНИК
41. КОНСЕРВУВАЛЬНИК УСТАТКУВАННЯ ТА МЕТАЛОВИРОБІВ
42. КОНТРОЛЕР З НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ
43. КОТЛОЧИСТИЛЬНИК
44. КОЧЕГАР ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПЕЧЕЙ
45. КУБІВНИК
46. КУР'ЄР
47. ЛАБОРАНТ-ЕЛЕКТРОАКУСТИК
48. ЛАБОРАНТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТА ВИМІРЮВАНЬ
49. ЛАБОРАНТ З АНАЛІЗУ ГАЗІВ ТА ПИЛУ
50. ЛАБОРАНТ З АНАЛІЗУ ГАЗІВ У МЕТАЛАХ
51. ЛАБОРАНТ З АНАЛІЗУ ЛЮМІНОФОРІВ
52. ЛАБОРАНТ З АНАЛІЗУ ФОРМУВАЛЬНИХ ТА ШИХТОВИХ СУМІШЕЙ
53. ЛАБОРАНТ З ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
54. ЛАБОРАНТ З УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТЕХНІКИ
55. ЛАБОРАНТ З ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ
56. ЛАБОРАНТ-КРИСТАЛООПТИК
57. ЛАБОРАНТ ЛАБОРАТОРІЇ ШТУЧНОГО СТАРІННЯ СКЛОВИРОБІВ
58. ЛАБОРАНТ-МЕТАЛОГРАФ
59. ЛАБОРАНТ-МІКРОБІОЛОГ
60. ЛАБОРАНТ МІНЕРАЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
61. ЛАБОРАТНТ-ПОЛЯРОГРАФІСТ
62. ЛАБОРАНТ ПРОБІРНОГО АНАЛІЗУ
63. ЛАБОРАНТ-РАДІОМЕТРИСТ
64. ЛАБОРАНТ РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
65. ЛАБОРАНТ-РЕНТГЕНОСТРУКТУРНИК
66. ЛАБОРАНТ-СЕНСИТОМЕТРИСТ
67. ЛАБОРАНТ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
68. ЛАБОРАНТ ХІМІКО-БАКТЕРІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
69. ЛАБОРАНТ ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ
70. ЛЕБІДНИК
71. МАЛЯР
72. МАРКУВАЛЬНИК
73. МАСТИЛЬНИК
74. МАШИНІСТ АВТОМОБІЛЕРОЗВАНТАЖУВАЧА
75. МАШИНІСТ ВАГОНОПЕРЕКИДАЧА
76. МАШИНІСТ ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ ТА АСПІРАЦІЙНОЇ УСТАНОВОК
77. МАШИНІСТ ГАЗОГЕНЕРАТОРНОЇ СТАНЦІЇ
78. МАШИНІСТ ГАЗОДУВНИХ МАШИН
79. МАШИНІСТ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ
80. МАШИНІСТ ЕКСГАУСТЕРА
81. МАШИНІСТ ІЗ ПРАННЯ ТА РЕМОНТУ СПЕЦОДЯГУ
82. МАШИНІСТ КОМПРЕСОРНИХ УСТАНОВОК
83. МАШИНІСТ (КОЧЕГАР) КОТЕЛЬНІ
84. МАШИНІСТ КРАНА (КРАНІВНИК)
85. МАШИНІСТ МИЙНИХ МАШИН
86. МАШИНІСТ НАСОСНИХ УСТАНОВОК
87. МАШИНІСТ ПАРОВОЇ МАШИНИ ТА ЛОКОМОБІЛЯ
88. МАШИНІСТ ПЕРЕВАНТАЖУВАЧІВ
89. МАШИНІСТ ПІДІЙМАЛЬНОЇ МАШИНИ
90. МАШИНІСТ ПОВІТРОРОЗДІЛЮВАЛЬНИХ УСТАНОВОК
91. МАШИНІСТ РОЗФАСУВАЛЬНО-ПАКУВАЛЬНИХ МАШИН
92. МАШИНІСТ СКРЕПЕРА (СКРЕПЕРИСТ)
93. МАШИНІСТ ХОЛОДИЛЬНИХ УСТАНОВОК
94. МАШИНІСТ ШТАБЕЛЕФОРМУВАЛЬНОЇ МАШИНИ
95. МОТОРИСТ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ
96. МОТОРИСТ МЕХАНІЧНОЇ ЛОПАТИ
97. НАПОВНЮВАЧ БАЛОНІВ
98. НАТИРАЧ ПІДЛОГИ
99. НЕЙТРАЛІЗАТОРНИК ЦІАНИСТИХ РОЗЧИНІВ
100. НОСІЙ
101. НЯНЬКА
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
НЯНЬКА
102. ОББИВАЛЬНИК
103. ОПАЛЮВАЧ
104. ОПЕРАТОР АКУСТИЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ
105. ОПЕРАТОР АПАРАТІВ МІКРОФІЛЬМУВАННЯ ТА КОПІЮВАННЯ
106. ОПЕРАТОР ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН
107. ОПЕРАТОР ЗАПРАВНИХ СТАНЦІЙ
108. ОПЕРАТОР З ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛІФТІВ
109. ОПЕРАТОР З ОБСЛУГОВУВАННЯ УСТАНОВОК ДЛЯ ПИЛОГАЗОУЛОВЛЮВАННЯ
110. ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНІ
111. ОПЕРАТОР МЕХАНІЗОВАНИХ ТА АВТОМАТИЗОВАНИХ СКЛАДІВ
112. ОПЕРАТОР ОСЦИЛОГРАФУВАННЯ ТА ТЕНЗОМЕТРУВАННЯ
113. ОПЕРАТОР ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ
114. ОХОРОННИК
115. ПАЛІТУРНИК ДОКУМЕНТІВ
116. ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК
117. ПІРОМЕТРИСТ
118. ПРИБИРАЛЬНИК ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ
119. ПРИБИРАЛЬНИК СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ
120. ПРИБИРАЛЬНИК ТЕРИТОРІЙ
121. ПРИЙМАЛЬНИК БАЛОНІВ
122. ПРОБОВІДБІРНИК
123. ПРОСОЧУВАЛЬНИК З ВОГНЕЗАХИСНОГО ПРОСОЧУВАННЯ
124. РАДІОМЕХАНІК З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНОЇ АПАРАТУРИ
125. РАДІОМОНТЕР ПРИЙМАЛЬНИХ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ АНТЕН
126. РЕГЕНЕРАТОРНИК ВІДПРАЦЬОВАНОГО МАСЛА
127. РЕМОНТУВАЛЬНИК РЕСПІРАТОРІВ ТА ПРОТИГАЗІВ
128. РОБІТНИК ВИРОБНИЧИХ ЛАЗЕНЬ
129. РОБІТНИК З БЛАГОУСТРОЮ
130. РОБІТНИК ПЛОДООВОЧЕВОГО СХОВИЩА
131. РОЗПОДІЛЮВАЧ РОБІТ
132. САТУРАТОРНИК
133. СВІТЛОКОПІЮВАЛЬНИК
134. СКЛОГРАФІСТ (РОТАТОРНИК)
135. СКЛОПРОТИРАЛЬНИК
136. СТОРОЖ
137. СТРОПАЛЬНИК
138. ТАКЕЛАЖНИК
139. ТРАКТОРИСТ
140. ТРАНСПОРТУВАЛЬНИК (ОБСЛУГОВУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ)
141. ТРАНСПОРТУВАЛЬНИК (ТАКЕЛАЖНІ РОБОТИ)
142. УКЛАДАЛЬНИК-ПАКУВАЛЬНИК
143. ФОРСУННИК
144. ЧЕРГОВИЙ БІЛЯ ЕСКАЛАТОРА
145. ЧЕРГОВИЙ БЮРО ПЕРЕПУСТОК
146. ЧИСТИЛЬНИК
147. ШВЕЙЦАР
148. ШТЕМПЕЛЮВАЛЬНИК ЕТИКЕТОК 
© uchebnik-online.com