Перечень учебников

Учебники онлайн

Запитання для самоконтролю

1. Які існують концепції походження грошей та яка з них більш адекватна ринковій практиці використання грошей в економіці?
2. Який спосіб обміну продуктами вигідніший і зручніший для учасників ринку — у формі бартеру чи з допомогою грошей? Чому?
3. Визначте, яке з наведених нижче визначень сутності грошей є най-більш повним і правильним (і чому):
— це законні платіжні засоби, створені державою;
— це все те, що використовується як гроші;
— це все те, що може слугувати загальним еквівалентом;
— це все те, що є носієм самостійної мінової вартості, абсолютної цінності.
4. Чим гроші відрізняються від звичайного товару?
5. Причини, що зумовили демонетизацію золота.
6. Чи існує ймовірність повернення золота на роль грошового това-ру?
7. Які функції виконують гроші? Які існують відмінності в іноземній та вітчизняній літературі щодо кількості функцій грошей і з чим вони пов’язані?
8. У яких функціях гроші найбільше потерпають від інфляції?
9. Чим відрізняються неповноцінні гроші від повноцінних?
10. Що таке вартість грошей як грошей, на чому вона базується і в чому вона проявляється?
11. Що таке вартість грошей як капіталу і в чому вона проявляється?
12. Чому неповноцінні гроші називають ще кредитними?
13. Чи впливає статус «законних платіжних засобів» на вартість грошей і чи всі існуючі засоби платежу мають такий статус?
14. Що таке «електронні гроші»? Що у них є спільного і відмінного від паперових грошей і депозитних грошей?
15. Чим поняття ролі грошей відрізняється від поняття функції грошей? Як вони між собою пов’язані?
16. Як впливає на виробництво сама наявність грошей в економіці?
17. Як впливає на економіку зміна кількості грошей в обороті?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com