Перечень учебников

Учебники онлайн

ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВА МАСА, ЩО ЙОГО ОБСЛУГОВУЄ

Після вивчення цього розділу Ви зможе-те:
• зрозуміти сутність, призначення та структуру грошового обороту;
• засвоїти механізм взаємозв’язків через грошовий оборот основних груп економічних суб’єктів та голов-них ринків, а також головні грошові потоки між ни-ми;
• розібратися в усіх основних показниках, що хара-ктеризують обсяг грошової маси;
• зрозуміти механізм зміни маси грошей в оборо-ті;
• визначити фактори впливу на швидкість обігу грошей та її значення для економіки

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com