Перечень учебников

Учебники онлайн

ГРОШОВІ СИСТЕМИ

Після вивчення цього розділу Ви зможе-те:
• зрозуміти сутність та механізм функціонування грошової системи, її відмінність від грошового обороту та грошового ринку;
• усвідомити закономірності еволюції грошових си-стем від саморегульованих систем повноцінних грошей до систем регульованого державою обігу кредитних грошей;
• засвоїти процес формування грошової системи в Україні;
• визначати цілі грошово-кредитної політики та адекватні їм інструменти цієї політики;
• зрозуміти сутність проблеми монетизації валового внутрішнього продукту в Україні та проблеми мо-нетизації бюджетного дефіциту і шляхи їх вирішен-ня.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com