Перечень учебников

Учебники онлайн

КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ

Вивчивши цей розділ, Ви зможете:
• поглибити знання, одержані в попередніх розділах, щодо механізму функціонування попиту і пропозиції грошей на підставі ознайомлення з процесом розвитку монетаристської теорії;
• зрозуміти вклад в теорію грошей провідних еко-номістів Заходу ХХ ст.;
• ознайомитися із вкладом відомого українського економіста ХХ ст. М. І. Туган-Барановського в моне-таристську теорію;
• зрозуміти об’єктивний характер сучасного збли-ження кейнсіанських та неокласичних позицій у кількі-сній теорії грошей

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com