Перечень учебников

Учебники онлайн

КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ

Вивчивши цей розділ, Ви зможете:
• пояснити сутність, поняття, призначення, похо- дження та розвиток комерційних банків, їх класифіка-цію;
• зрозуміти основи організації та специфіку діяль-ності окремих видів комерційних банків;
• засвоїти економічну сутність джерел та порядок формування власного капіталу, залучених і позичених коштів банку;
• охарактеризувати принципи кредитування та основні положення, які регламентують кредитну та інвестиційну діяльність комерційних банків;
• визначити сутність, принципи та організацію роз-рахунково-касових операцій банків і банківських пос-луг;
• зрозуміти, що таке стабільність банків, механізм її забезпечення та особливості становлення і розвитку комерційних банків в Україні

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com