Перечень учебников

Учебники онлайн

НЕОБХІДНІСТЬ ТА СУТНІСТЬ КРЕДИ-ТУ

Вивчивши цей розділ, Ви зможете:
• зрозуміти, як і чому виник кредит, які його сутнісні ознаки;
• розпізнавати кредит серед інших економічних ка-тегорій;
• усвідомити закономірності та стадії руху кредиту;
• зрозуміти сутність та відмінності основних тео-рій кредиту;
• керуватись основними правилами кредитування при здійсненні кредитних операцій

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com