Перечень учебников

Учебники онлайн

Література

Соціогуманітарний аспект інноваційно-технологічного розвитку економіки України / за ред. Л.І. Федулової. – К.: Ін-т екон. та прогнозування, 2007. – 472 с.

2. Інвестування української економіки: Монографія / за ред. А. Сухорукова. – К.: ОІЕ НАНУ, 2005. – 484 с.

3. http://www.soskin.info/ea.php?pokazold=20030308&n=3&y=2003

4. Крикавський Є. В., Чухрай Н. І. Логістична концепція європейської інтеграції економіки України // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. – Вип. ХХIV НАН України. – Львів: Ін-т регіональних досліджень, 2001.

5. ТОР 100 // Приложение к «Инвестгазете». – 2007. – № 2

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com